จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์เจ้าอทิตยาทรมอบสิ่งของพระราชทาน

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์เจ้าอทิตยาทรมอบสิ่งของพระราชทาน
25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
ด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงมีพระประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พระราชทานถวายพระภิกษุสงฆ์ และมอบให้กับชาวบ้าน โดยทางนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเพื่อเป็นผู้แทนพระองค์มอบถวายผ้าไตรและสังฆทาน จำนวน 10 ชุด ถวายแด่พระสงฆ์ วัดสันต้นเปา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จำนวน 200 ชุด มอบแก่ประชาชน นักเรียน และผู้พิการ ที่ประสพภัยหนาว ในพื้นที่ตำบลแม่ข่า และตำบลอื่นๆ ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดสันต้นเปา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา11.00 น.เนื่องจากสถานการณ์ในเวลานี้ทางอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยๆและมี

ประชาชนนักเรียนเยาวชน ที่มีฐานะยากจนและขาดเครื่องกันหนาวจำนวนมาก ซึ่งได้รับผลกระทบหนาวเย็นทรมาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทราบแล้วได้ทรงมีพระประสงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว พระราชทานถวายพระภิกษุสงฆ์ และมอบให้กับชาวบ้าน ที่เดือดร้อน และเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ในส่วนของประชาชนได้รับและรู้สึกในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก วันที่ 25 ธค. 2563 เวลา 10.30 น. ทางสนง.พาณิชย์จังหวัด

Post Views: 163 พิษณุโลก วันที่ 25 ธค. 2563 เวลา 1 […]

ข่าวภูธร