เชียงใหม่ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบทหารชายแดน

admin2

เชียงใหม่ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบทหารชายแดน
25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังผาเมือง พื้นที่ชายแดน บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์กองทัพบก ไปยังสนามบินเฮลิคอปเตอร์โครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางด้วยรถยนต์ไปฐานปฏิบัติการทหารกองกำลังผาเมืองฐานบ้านนอแล ซึ่งเป็นฐานทหารที่ติดชายแดนประเทศเมียนมา ได้ฟังบรรยายแนวชายแดนไทยเมียนมา อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาไดไดในช่วงนี้ จากนั้นได้มาทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ทางพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงและพระราชินี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะ แล้วทาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 มามอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังผาเมือง พื้นที่ชายแดน จากนั้นทาง พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวถึงความห่วงใยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลความเจริญอยู่กันด้วยความยากลำบาก จึงได้พระราชทานสิ่งของเป็นของขวัญปีใหม่2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน และขอให้สิ่งศักดิสิทธิในสากลโลกจงช่วยดลบันดาลให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยและมีร่างกายที่แข็งแรงต่อไป จากนั้นได้ทำการมอบสิ่งของพระราชทานปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน 80 ชุด โดยมีทหารพรานจากกองบังคับการควบคุมฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 และตำรวจตระเวนชายแดน334 พร้อมทั้งทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง แล้วเดินทางไปภารกิจต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฮลิคอปเตอร์กองทัพบก
คิวภาพ-คณะเดินทางมาถึงฐานนอแล-ฟังบรรยายแนวชายแดน- สิ่งของพระราชทาน-องคมนตรีเปิดกรวยถวายพระพร-ผู้ว่ากล่าวต้อนรับคณะ-ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ-มอบสิ่งของพระราชทาน-เจ้าหน้าที่รับมอบสิ่งของพระราชทาน-พบปะกำลังพล

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์เจ้าอทิตยาทรมอบสิ่งของพระราชทาน

Post Views: 203 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระองค์เจ้า […]

ข่าวภูธร