ภาครัฐตรวจติดตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

admin2

ภาครัฐตรวจติดตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายทวีศักดิ์ เมธีดล รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นางวิรดา วัฒนกาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา นางสศิธร รื่นเวช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอโยธยา ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ เจริญอินทร์ ร้อยตำรวจเอก มิตรสัน โพธิ์ขาว รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร้านเครื่องเล่นเด็ก บ้านบอล ร้านเกมส์ ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเทสโก้ โลตัส โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คณะตรวจติดตามการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร้านค้าและผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้คำแนะนำในมาตรการป้องกัน การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง พร้อมชื่นชมศูนย์การค้าฯ ที่ยังคงรักษาการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดี

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

เชียงใหม่ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบทหารชายแดน

Post Views: 114 เชียงใหม่ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระรา […]

ข่าวภูธร