อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 โดยใช้ชื่อในการณรงค์ “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันสาธารณภัย อุบัติภัย และอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลงน้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบน้ำดื่มจำนวนหนึ่งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ด้วย

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

ภาครัฐตรวจติดตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

Post Views: 182 ภาครัฐตรวจติดตามมาตรการป้องกันเชื้ […]

ข่าวภูธร