จังหวัดเชียงใหม่ อบรมผู้ถูกคุมประพฤติขับปลอดภัยบนท้องถนน

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ อบรมผู้ถูกคุมประพฤติขับปลอดภัยบนท้องถนน
24 ธันวาคม2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา0900-1700 น นายวีร ชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เชียงใหม่ สาขาฝาง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมผู้ถูกคุมประพฤติ ในโครงการคุมประพฤติใส่ใจสร้างความปลอดภัยบนถนนเมาขับจับใส่EM ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ จัดที่ห้องประชุมวัดพระบาทอุดม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกับหลายหน่วยงานในการที่มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และประสพการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมโดยมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมจำนวนมาก โดยจัดการอบรมรักษาความปลอดภัยจากโควิดจัดระเบียบสวมแมส วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างของผู้เข้าอบรม โดยมี

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลฝาง เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรฝาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง เจ้าหน้าที่บริษัทกลางประกันอุบัติเหตุ ได้เข้าร่วมให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน การดื่มสุราสิ่งมึนเมาที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจากสถิติจำนวนมากที่เกิดเหตุบนท้องถนนและเหตุอื่นๆจุดประสงค์ที่จัดเพื่อเป็นการรณรงค์เมาไม่ขับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยผู้ร่วมใช้ถนนด้วยกันเกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

สมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯทอดผ้าป่ามหากุศล ให้กับ

Post Views: 255 สมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย พร้อมคณ […]

ข่าวภูธร