จ. แพร่ เป็นกุศลยิ่ง !!! รองเดี่ยว ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองนายก

admin2

จ. แพร่ เป็นกุศลยิ่ง !!! รองเดี่ยว ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองนายก ทต.เด่นชัย และอุปนายกสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ เป็นตัวแทนจากกลุ่มรถยนต์มือสอง ปฏิพัทธ์ออโต้ มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,000 ลิตร ให้กับครอบครัวที่น้ำประปา และไฟฟ้าเข้าไม่ถึงรองเดี่ยว นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองนายก ทต.เด่นชัย และอุปนายกสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญและ ว่าที่ร.ต.เสฎฐวุฒิ คำวิเศษ หน.ชุด.พร้อมเจ้าหน้าที่ สมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ เป็นตัวแทนจากกลุ่มรถยนต์มือสอง ปฏิพัทธ์ออโต้ และนายเอนกวุฒ ศิลาและครอบครัว มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,000 ลิตร ให้กับครอบครัวที่น้ำประปา และไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

1) ครอบครัวนายสุริยันต์ สีทองแดง 2) ครอบครัวนางทอน ปันแก้ว
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยกูดซอยจำผา ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

“รองเดี่ยว” นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองนายก ทต.เด่นชัย และอุปนายกสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญ กล่าวว่า ต้องกราบขอบคุณกลุ่มรถยนต์มือสอง ปฏิพัทธ์ออโต้ และนายเอนกวุฒ ศิลาและครอบครัว มอบถังบรรจุน้ำขนาด 1,000 ลิตร ให้กับครอบครัวที่น้ำประปา และไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 2ครอบครัว คือ 1) ครอบครัวนายสุริยันต์ สีทองแดง 2) ครอบครัวนางทอน ปันแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านห้วยกูดซอยจำผา ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบความสุขให้คนเด่นชัย ความสุขที่แท้จริงคือการให้
กลุ่มเด่นชัยคุณธรรม

รองเดี่ยว กล่าวว่า ปกติแล้วชุมชนนี้จะดำรงชีพการใช้น้ำโดยต้องไปขอน้ำจากวัดแพร่ธรรมราม โดยจะต้องนำถัง 50 ลิตร ใส่รถเข็น ไปตักน้ำใส่ และการช่วยเหลือของเทศบาลตำบลเด่นชัยเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า ที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้เนื่องจาก บ้านทั้ง 2 ครอบครัว ปลูกสร้างขึ้นมาเองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นพื้นที่ริมห้วย ริมน้ำ ทางผู้จัดจึงเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น ในการดำรงชีวิต โดยชุมชนนี้ส่วนมากมีอาชีพรับจ้างเผาถ่าน หาของป่ามาจำหน่าย จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แบ่งเบาภาระการใช้น้ำให้กับชุมชน โดยมีประโยชน์มากที่สุดในฤดูฝน ที่ไม่ต้องได้ไปใช้น้ำของทางวัด โดยจะมีการทำรังรินน้ำจากหลังคาลงสู่ถังเก็บน้ำ สะดวกในการใช้งาน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ อบรมผู้ถูกคุมประพฤติขับปลอดภัยบนท้องถนน

Post Views: 171 จังหวัดเชียงใหม่ อบรมผู้ถูกคุมประพ […]

ข่าวภูธร