พิษณุโลก วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

admin2

พิษณุโลก วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น.
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนในวัยเสี่ยง ห้วงอายุ 13 – 29 ปี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 80 คน ในห้วงระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

มทภ 3 ลงพื้นที่คุมเข้มโควิด -19 เชียงใหม่-เชียงราย

Post Views: 19 มทภ 3 ลงพื้นที่คุมเข้มโควิด -19 เชี […]

ข่าวภูธร