จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

admin2

จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าให้ นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานทอดถวาย ณ ชุมนุมสงฆ์วัดป่าโนนกุดหล่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น ที่วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าให้ นายนพ พงษ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดผ้าพระกฐิน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์วัดป่าโนนกุดหล่ม โดยมี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายจักรพงศ์ แสนสุข อัยการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผ.อ.ททท. สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และต่างจังหวัด ร่วมในพิธีและเดินแห่ขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยคลื่นมหาชนจำนวนมาก ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูจารุธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดโนนกุดหล่ม (อ.ราวี จารุธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน ได้จัตุปัจจัยเป็นเงินสดจำนวน 867,464.75 บาท
ในโอกาสนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณรวัดสวนสงฆ์ ดำรงพุทธธรรม อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นการบำรุงศาสนสถานวัดป่าโนนกุดหล่ม และเทปูนรอบภูเขาสำหรับเป็นที่ปฏิบัติธรรม จัดทำหนังสือทำวัตรสวดมนต์ ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมทำบุญได้ที่บัญชีวัดโนนกุดหล่ม ธนาคารกรุงเทพฯสาขาโลตัส เลขที่ 9510100556 วัดป่าโนนกุดหล่มบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พระครูจารุธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดโนนกุดหล่ม (อ.ราวี จารุธมฺโม) กล่าวว่า ได้รับนิมนต์จากจังหวัดศรีสะเกษเชิญเป็นประธานจัดปฏิบัติธรรมในโอกาสทำบุญเมืองศรีสะเกษครบ 238 ปี โดยจะมีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา หน้าศาลากลางจังหวัดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนญาติธรรมทั้งหลายไปร่วมปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันให้ครบ 99,999 คน เพื่อความเป็นศิริมงคลของเมืองศรีสะเกษต่อไป

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Next Post

วัดป่าประชาสามัคคี !! ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

วัดป่าประชาสามัคคี !! ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 […]

You May Like

ข่าวภูธร