พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังพิกุลวราราม กองทัพภาคที่ 3

admin2

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังพิกุลวราราม
กองทัพภาคที่ 3 กำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 07.30 น.ตั้งองค์กฐินสามัคคีสมโภช ณ ศาลาการเปรียญฯ เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ร่วมรับประทานอาหาร
กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ กำลังพลและครอบครัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้กระทำพิธีทอดกฐินสามัคคี เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ได้กำหนดพิธีทอดกฐิน ณ วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ในพื้นที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ เพื่อนำไปปฏิสัณฐาน บูรณะซ่อมแซม และใช้จ่ายในกิจของพระสงฆ์วัดวังพิกุลวราราม โดยมียอดเงินกฐินสามัคคีจาก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ จำนวน 324,438 บาท และมียอดเงินกฐินสามัคคีรวมทั้งหมด
1,082,888.25 บาท

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ชาวแพร่ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน

Post Views: 18 ชาวแพร่ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารอง […]

ข่าวภูธร