เช้าวันนี้ วันที่ 11 ตุลาคม 63 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์สุดสาคร ตู้จินดาชั้น 3 อาคารแพทย์

admin2

เช้าวันนี้ วันที่ 11 ตุลาคม 63
เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมประสงค์สุดสาคร ตู้จินดาชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล980 / 2 ตรงข้ามวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แพทย์หญิง เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบโล่รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2563 ด้านบริการการแพทย์ และสาธารณสุข โดยมี พันตรีหญิงจันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคม กล่าวต้อนรับ โดยรางวัลแพทย์ดีเด่น เป็นรางวัลที่อุทิศตน เพื่อสาธารณสุขและสังคม เป็นการยกย่อง ชื่นชม และเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับวงการแพทย์แพทย์ ต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา รายงาน

Next Post

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังพิกุลวราราม กองทัพภาคที่ 3

Post Views: 31 พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพ […]

You May Like

ข่าวภูธร