เลขาฯวีฤทธิ กวยะปาณิก นายก อบจ.แพร่ พร้อมจนท.สถาบันสารสนเทศ

admin2

เลขาฯวีฤทธิ กวยะปาณิก นายก อบจ.แพร่ พร้อมจนท.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ติดตามงานจัดการน้ำชุมชน ในพื้นที่ ต.บ้านกลาง ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกอบจ. แพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิกวยะปาณิก เลขานุการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ติดตามงานจัดการน้ำชุมชน ตามความร่วมมือในการแก้ปัญหาพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้ง สร้างความมั่นคง แหล่งน้ำบริโภคอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยประชาชนและท้องที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ในพื้นที่ ต.บ้านกลาง ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พะเยา โค้งสุดท้าย แห่ขอพรไอ้ไข่ จุดประทัดบนรับโชคดังสนั่น

Post Views: 39 พะเยา โค้งสุดท้าย แห่ขอพรไอ้ไข่ จุด […]

ข่าวภูธร