นอภ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง เป็นประธาน กิจกรรมปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

admin2

นอภ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง เป็นประธาน กิจกรรมปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai Nation Flag Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสอง จังหวัดแพร่นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธานกิจกรรมปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai Nation Flag Day

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาอำเภอสอง จำนวน 128 คน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เทศบาลตำบลช่อแฮ เชิญชวน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว

เทศบาลตำบลช่อแฮ เชิญชวน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว วันเส […]

ข่าวภูธร