อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำรับพิษณุโลก ส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำรับพิษณุโลก ส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น เพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ MICE City รองรับการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สำรับพิษณุโลก ส่งเสริมอาหารพื้นถิ่น ณ โรงแรมเมืองพระพิศณุโลกย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อขับเคลื่อนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (MICE City) ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และเพื่อดำเนินการตามแผนงานการประเมินสู่การเป็นเมืองแห่งไมซ์ (MICE City) ยกระดับจังหวัดพิษณุโลกในการรองรับการจัดงานประชุมและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ รวมถึงการกระจายรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัดและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคต่อไป.ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Next Post

พะเยา ตร. เชิญตัว นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.พรรคก้าวไกล แจงคดีหมิ่นประมาท ร.อ. ธรรมนัส  พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

พะเยา ตร. เชิญตัว นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.พรร […]

You May Like

ข่าวภูธร