จังหวัดเชียงรายร่วมใจปลุกจิตสำนึกขับร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

admin2

จังหวัดเชียงรายร่วมใจปลุกจิตสำนึกขับร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐ ร่วมตั้งแถวเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ บริเวณเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 103 ปี ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันสง่างามเป็นเอกลักษณ์ สมดังอัตลักษณ์ของชนชาติไทย สำหรับวันธงชาติไทย Thai National Flag Day คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย( Thai National Flag Day) แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้ง ยังได้กำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชักธง หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ข้อที่ 13 กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักธงและประดับธงชาติ ณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถานด้วย

โดยราชอาณาจักรไทย ถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงประจำชาติ และการกำหนดวันธงชาติของทุกประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติของแต่ละประเทศ สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 นี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค ด้วยความเคารพยึดเหนี่ยวในศูนย์รวมของชาติ ธงชาติไทยและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไท เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภาพ/ข่าว สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนร่วมโครงการรณรงค์ ปลุก

สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิ […]

You May Like

ข่าวภูธร