พช. อุบลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน

admin2

พช. อุบลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.15 น. ณ บริเวณสนามหญ้าภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณสนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยสินค้ามีให้เลือกซื้อหลากหลาย เช่น อาหารพื้นถิ่น ผัก ผลไม้ เครื่องจักสาน เเละ อื่น ๆ อีกมากมาย

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณสนามหญ้าภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อาทิตย์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธเเละวันศุกร์ ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เเละผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่สดใหม่ สะอาด เเละมีคุณภาพ

Next Post

อุบลราชธานี-อุบลฯเตรียมปิตการจราจรแยกดงอู่ผึ้ง 26 กันยายน 63 ขอให้ประชาชนใช้ทางเสี่ยงทางเบี่ยงแทน

อุบลราชธานี-อุบลฯเตรียมปิตการจราจรแยกดงอู่ผึ้ง 26 […]

ข่าวภูธร