จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน

admin2

จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2563เป็น
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 12ส.ค.2563 ที่บริเวณหอประชุมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย สจ.อารยา จังพาณิชนายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโพธาราม นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
นายศุภชัย ครุฑดำ ปลัดอาวุโสอำเภอโพธาราม นางพิกุล เยี่ยมสวัสดิ์ ปลัดตำบลคลองข่อยพ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม จังหวัดราชบุรี พันโท ชัยเดช รุณเกษม สัสดีอำเภอโพธาราม นายประสงค์ ตินพ กำนันตำบลท่าชุมพล ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา ประชาชนอำเภอโพธาราม ได้นำข้าราชการแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาวและประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้า ประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่อารธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลจบ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นนายอำเภอโพธารามผู้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา12 สิงหาคม 2563 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีคณะสงฆ์ ระดับพระสังฆาธิการในอำเภอโพธาราม จำนวน 10 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ถวายพระพร พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป
ต่อมา.ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรโพธารามในเวลา 9.00 น. พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์
ผู้กำกับ สภ.โพธาราม ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ต่อจากนั้น พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ได้นำกำลังชุดตำรวจอาสาเดินทางไปยังค่ายหลวงบ้านไร่ หมู่ 3 ตำบลคลอง อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้
โดยมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวงวันที่ 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2563 จิตอาสาพระราชทาน ได้มา ชุมนุมกัน ณ ที่แห่งนี้ยังมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธารามได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้ณค่ายหลวงบ้านไร่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตาคตอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามคำปฏิญาณ ของจิตอาสาเราทําความดี เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ หมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น
ยอมเสียสละเวลา แรงกายแรงใจ และสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ หลังจากได้กล่าวเปิดพิธีเสร็จก็ได้นำกำลังของจิตอาสาออกไปปลูกต้น มะค่าแต้จำนวน 200ต้น บริเวณรอบค่ายหลวงบ้านไร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.สำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัที่ดราชบุรีในเวลา 17.30 นผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณบริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธารามเพื่อลงทะเบียน 18:00 น หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีทำการเคารพธงชาติ 18.15นาที ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเชิญพานพุ่มทองพุ่มเงินถวายราชการเวลา 19.00 นท่านนายอำเภอโพธารามประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธีการเดินไปยังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ การถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พายนพุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานจุดเทียนมหามงคล เล่าวกราบบังคมทูลพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิดจ.ราชบุรี

Next Post

จ.อุบลราชธานี ร่ามกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จ.อุบลราชธานี ร่ามกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ […]

You May Like

ข่าวภูธร