รองผู้ว่าฯศรีสะเกษจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบทที่อำเภอเบญจลักษ์

admin2

รองผู้ว่าฯศรีสะเกษจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบทที่อำเภอเบญจลักษ์
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.ที่สนามที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และว่าที่ร้อยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ออกให้บริการทางการเกษตรกรรมแก่เกษตรกรในเขตตำบลเสียวและใกล้เคียง ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืชโดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลินิกดินโดยสถานีพัฒนาที่ดิน คลินิกสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกประมงโดยสำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ คลินิกชลประทานโดยสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกกฎหมายโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเกษตรและส

เกษตรและสหกรณ์ข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ คลินิกหม่อนไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ คลินิกอารักขาพืชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คลินิกยางพาราโดยการยางแห่งประเทสไทยจังหวัดศรีสะเกษ และคลินิกข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชนในชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

ข่าว/ภาพ….บุญทัน ธุศรีวรรณ

Next Post

ศรีสะเกษ!!แม่อุ้มลูกลอดใต้สรีระสังขารหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินขอพรให้ลูกเป็นคนดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ศรีสะเกษ!!แม่อุ้มลูกลอดใต้สรีระสังขารหลวงปู่สรวงเท […]

You May Like

ข่าวภูธร