สจป.3 แพร่ และศูนย์ป่าไม้แพร่ นำข้าราชการฯ เครือข่ายความร่วมมือในการ

admin2

สจป.3 แพร่ และศูนย์ป่าไม้แพร่ นำข้าราชการฯ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าท้องที่อ.ร้องกวาง ,พระภิกษุสามเณรและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 บริเวณม่อนแม่ถาง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณม่อนแม่ถาง ป่าชุมชนบ้านเวียง หมู่ 14 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธาน และมีนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ นำข้าราชการและพนักงานในสังกัดสำนักและศูนย์ป่าไม้แพร่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท้องที่จังหวัดแพร่ เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าท้องที่อำเภอร้องกวาง ,พระภิกษุ สามเณรและน้อง ๆ เยาวชนนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน พื้นที่ปลูกป่าจำนวน 10 ไร่
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

รองผู้ว่าฯศรีสะเกษจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบทที่อำเภอเบญจลักษ์

รองผู้ว่าฯศรีสะเกษจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริกา […]

You May Like

ข่าวภูธร