ซาบซึ้ง !!! สจ.โชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ ตัวแทนชาวบ้านปากห้วย

admin2

ซาบซึ้ง !!! สจ.โชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ ตัวแทนชาวบ้านปากห้วยอ้อยฯ นำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำต่อนายอาสา สารสิน ประธานมูลนิธิบัวหลวง และคณะฯ ที่มาตรวจเยี่ยมชุมชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีฤทธิ์ กวยปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และนายโชคชัย พันศิริวรรณ ส อบจ.แพร่ นำเสนอข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำต่อนายอาสา สารสิน ประธานมูลนิธิบัวหลวง, คณะกรรมการมูลนิธิบัวหลวง, นายวีนัส อัศวสิทธิถาวร เลขานุการคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SCG, นางรอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและคณะจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งคณะได้มาตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการชุมชนรอดภัยแล้งจังหวัดแพร่ ที่บ้านปากห้วยอ้อย อำเภอร้องกวาง ซึ่งมีนายโชคชัย พันศิริวรรณ สอบจ.แพร่ เขตอ.ร้องกวาง และผอ.รร.บ้านปากห้วยอ้อย พร้อมพี่น้องชาวบ้านและแกนนำในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายโชคชัย พันศิริวรรณ กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางคณะฯ เป็นอย่างมาก ที่ได้จัดทำโครงการร่วมมือ ร้อยใจ รอดภัยแล้ง ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตนเอง โดยมีการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ มาเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามที่ชุมชนต้องการ ทางชุมชนบ้านปากห้วยอ้อย อำเภอร้องกวาง ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการทำระบบประปาภูเขา และผันน้ำเข้ามากับเก็บก่อนจะส่งผ่านเครื่องกรองเพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ชุมชนเพื่ออุปโภคบริโภคด้วย ต้องขอบคุณทางคณะอีกครั้งหนึ่ง
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก เส้นทางเชียงใหม่-เชียงรายถูกตัดขาด

ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก เส้นทางเชียงใหม่-เชียงรายถูก […]

You May Like

ข่าวภูธร