วันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น วิธีเปิดซุ้มประตูเมือง

admin2

วันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น วิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธี ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติก่อนถึงห้างสรรพสินค้า Big C ถนนทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชียขาออกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านประธาน นาย พรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นาย วัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมนาง สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานผู้แทนภาคส่วนต่างๆและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน ได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาณบริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติก่อนถึงห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีถนนทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชียขาออก เขตอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติก่อนถึงห้างบิ๊กซี อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดซึ่งมีความสำคัญเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดต่างๆโดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทานประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

พะเยา ท้องถิ่นใช้สัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะในการเดินทางปลอดภัยต่อเนื่อง

พะเยา ท้องถิ่นใช้สัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะในการเดิน […]

You May Like

ข่าวภูธร