ชาวแพร่ยินดี !!! ตามที่จังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาตามผังเมือง

admin2

ชาวแพร่ยินดี !!! ตามที่จังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ ริมแม่น้ำยม อำเภอเมือง แพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อแก้ำขปัญหาน้ำท่วมและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าฯ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ การประชุมเป็นไปด้วยดี และมีใจร่วมกันดำเนินโครงการให้สำเร็จไปด้วยดี เป็นโครงการสร้างถนนเลียบแม่น้ำยม เพื่อลดความเสียหายของพื้นที่ริมตลิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมริมแม่น้ำยมนั้น

ในส่วนของ อบจ.แพร่ ที่มีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ เป็นนายก อบจ.แพร่ ได้มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.แพร่ เข้าร่วมประชุม การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองแพร่ สำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จไปด้วยดี โครงการสร้างถนนเลียบแม่น้ำยม เพื่อลดความเสียหายของพื้นที่ริมตลิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมริมแม่น้ำยมในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางมีความยินดีกับโครงการนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นพี่น้องชาวบ้านตำบลป่าแมตและในเขตเทศบาลเมืองแพร่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน โครงการนี้หลังจากสร้างเสร็จก็จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในตำบลป่าแมตและเทศบาลเมืองแพร่ได้เป็นอย่างแน่นอน


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

วันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น วิธีเปิดซุ้มประตูเมือง

วันนี้วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น วิธีเปิด […]

You May Like

ข่าวภูธร