จ.แพร่  เทศบาลตําบลร้องกวางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกแฝก ทำฝาย

admin2

จ.แพร่  เทศบาลตําบลร้องกวางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกแฝก ทำฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณสระแก้มลิงเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พี่น้องในชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกแฝก ทำฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณสระแก้มลิงเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่

นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ กล่าวว่า วันนี้ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พี่น้องในชุมชนฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกแฝก ทำฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณสระแก้มลิงเหนืออ่างเก็บน้ำบ้านใหม่จัดสรร ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรเพื่อชุมชนเป็นอย่างมาก


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ศาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

ศาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้านจิต […]

You May Like

ข่าวภูธร