จน่าน ด่วนกองทุนออมวันละ 1 บาทตำบลดู่ไต้รับลงทะเบียนจ่ายเงินกองทุนออมวัน

admin2

จน่าน ด่วนกองทุนออมวันละ 1 บาทตำบลดู่ไต้รับลงทะเบียนจ่ายเงินกองทุนออมวันละ1บาท คืนให้กับสมาชิกกองทุนในอัตรา 35% ของเงินออมของแต่ละบุคคล เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. กองทุนออมวันละ 1 บาท ตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุน ได้ตั้งโต๊ะ รับลงทะเบียนจ่ายเงินกองทุนออมวันละ 1 บาท คืนให้กับสามชิกกองทุนในอัตรา 95% ของเงินออมของแต่ละบุคคล ไม่มีการหักเงินสวัสดิการแต่อย่างใด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลดู่ใต้ รับเป็นเจ้าภาพ จัดสถานที่ เครื่องเสียง บริการอาหาร – น้ำดื่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินออมคืนให้กับสมาชิก กองทุนออมวันละ  1 บาท ทั้ง 15 หมู่บ้าน ของตำบลดู่ใต้ จำนวน 1,650 คน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การดำเนินงานในครั้งนี้คณะทำงานได้รับเกียรติจาก นายพลเทพ สุขโชติ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย และบังคับคดี จังหวัดน่าน พร้อมด้วย ข้าราชการจาก สำนักงาน พัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน มีนายชัยฤทธิ์ รัศมี นักพัฒนาสังคม และนายนิรัตติศัย แก้วกาวี นิติกร พัฒนาสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในการ รับ – จ่ายเงิน ในครั้งนี้ให้กับสมาชิกกองทุน พร้อมได้กล่าวพบปะทักทายกับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุน ที่มารอรับเงินออมคืน โดยการจ่ายเงินจะจ่ายให้ตามตารางรางที่กำหนดใช้เวลา 2 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 ก.ค.63 ให้แล้วเสร็จ พร้อมกันนี้ สมาชิกกองทุนออมวันละ 1 บาท ยินดีที่จะถอนแจ้งความ ต่อจากนั้น นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ได้กล่าวขอบคุณ คณะตรวจเยี่ยม และผู้เข้าร่วมรับ – จ่ายเงิน สื่อมวลชนที่มาเป็นสังขีพยานและให้กำลังใจ ต่อจากนั้น ได้มีตัวแทนชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุน ได้มอบกระเช้าผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับ นายพลเทพ สุขโชติ พร้อมคณะ เพื่อตอบแทนการทำงาน แทนคำขอบคุณ ในการนี้ ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ปรบมือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจทุกท่าน ทุกฝ่าย ซึ่งมี ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลดู่ใต้  เทศบาลตำบลดู่ใต้  สำนักงาน อัยการจังหวัดน่าน สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน และ กองทุนออมวันละ 1 บาท ตำบลดู่ใต้ ที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมงานจนเกิดผลสำเร็จ สร้างความพึงพอใจกับทุกท่านทุกฝ่าย หลังจากรับเงินเสร็จต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ภาพ- ข่า ว ร.ต.อานุภาพ โทนสูงเนิน ผู้สื่อข่าวตำบลดู่ใต้ / บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน รายงาน

Next Post

จ.แพร่  เทศบาลตําบลร้องกวางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกแฝก ทำฝาย

จ.แพร่  เทศบาลตําบลร้องกวางจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล […]

You May Like

ข่าวภูธร