จ.แพร่ นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ พร้อมพี่น้องประชาชนชาวแพร่และภาคี

admin2

จ.แพร่ นายกอนุวัธ วงศ์วรรณ อบจ.แพร่ พร้อมพี่น้องประชาชนชาวแพร่และภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม ณ ท่าน้ำเซตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ น.ส.มยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายก อบจ.แพร่ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ และมีพี่น้องประชาชนชาวแพร่ และภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำยม ณ ท่าน้ำเซตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ในเรื่องนี้พี่น้องประชาชนชาวแพร่ที่มาร่วมสืบชะตาแม่น้ำยมต่างมีความยินดี และเพื่อเป็นความสบายใจของพี่น้องแพร่มาด้วย
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จน่าน ด่วนกองทุนออมวันละ 1 บาทตำบลดู่ไต้รับลงทะเบียนจ่ายเงินกองทุนออมวัน

จน่าน ด่วนกองทุนออมวันละ 1 บาทตำบลดู่ไต้รับลงทะเบี […]

You May Like

ข่าวภูธร