จ.น่าน กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ หัวหน้าคณะทำงาน

admin2

จ.น่าน กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ หัวหน้าคณะทำงานโครงการน่านฟ้าโมเดล 2020 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 8 กรกฏคม 2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ หัวหน้าคณะทำงานน่านโมเดล
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งมีวัตุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ขีดความสมารถนวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในการแก้ใขปัญหาป่าไม้ต้นน้ำถูกทำลายในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนกับป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยมีพ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน พร้อมคณะให้การต้อนรับ พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายบุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ผู้สื่อข่าวนสพ.ไทยนิวส์คมชัด-ข่าวข้าราชการ-ดาวไต้-ข่าวภูธร นางสาวชารี ไชยชนะ เลขาสมาคมสื่

นายวิสุทธิ์ ศรีเมือง ผช.เลขาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นายบรรลือ อินต๊ะไชย ผู้สื่อข่าวสวท.น่าน นายสมาน สุทำแปง ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นางพรรณี ณ น่าน สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมรับฟังการประชุมและร่วมทำข่าว

/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Next Post

สระบุรี - ชูสระบุรี Model การปลูก การแปรรูป กัญชา เพื่อการแพทย์

สระบุรี – ชูสระบุรี Model การปลูก การแปรรูป […]

You May Like

ข่าวภูธร