กอ.รมน.จังหวัดน่าน จับมือ กศน.น่านและปราชญ์เพื่อความมั่นคง ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพระดับตำบลอย่างยั่งยืน

admin2

กอ.รมน.จังหวัดน่าน จับมือ กศน.น่านและปราชญ์เพื่อความมั่นคง ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพระดับตำบลอย่างยั่งยืน
วันที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 0900 น.พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รองผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. สัมพันธ์ พักแพรกหน.ชป.มช.กอ.รมน.จังหวัด น.น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลอเนกประสงค์บ้านสวนหอม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกลุ่มส่งเสริมการรู้หนังสือไทยบ้านสวนหอมจำนวน 30 คน โดยทีมงาน 3 ประสาน(กอ.รมน.จังหวัด น.น.กศน.น่าน และปราชญ์เพื่อความมั่นคง)ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2 กิจกรรมทางเลือกดังนี้
การทำขนมไทยโบราณ(ขนมแตงไทย) เพื่อบริโภค และจำหน่าย ฝึกสอนโดยคุณกฤติญาณี ปัญญา(กิ๊กขนมไทย) จากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก การทำไข่เค็มสมุนไพร เพื่อบริโภค และจำหน่าย ฝึกสอนโดยคุณทองมัน บูรณะศรี วิทยากรจาก กศน.น่าน
ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด – 19 ทุกประการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจและสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว…บรรยากาศการฝึกอบรมฯเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเต็มไปด้วยความร่วมมือในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

/ภาพ/ข่าว/ ร.ต.ร่มเกล้า กมลธง/บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Next Post

จ.น่าน กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ หัวหน้าคณะทำงาน

จ.น่าน กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ หั […]

ข่าวภูธร