เติมเต็ม !!! บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ มอบนมผงให้กับครอบครัวผู้

admin2

เติมเต็ม !!! บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ มอบนมผงให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ จากสถานการณ์ โควิด-19 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านถิ่น นายรัฐกร ธรรมสรางกูร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น ได้ต้อนรับนายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ที่เดินทางมามอบนมผงให้กับเด็กอายุ 1 – 3 ปี ที่อยู่ในครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ตกงาน รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ จากสถานการณ์ Covid-19

นายประสิทธิ์ มะโนกิจ กล่าวว่าทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา มามอบนมผงให้กับเด็กอายุ 1 – 3 ปี ที่อยู่ในครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ตกงาน รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ทั้งนี้เป็นการเติมเต็มให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วย
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ. อำนาจเจริญ บอกแล้วไม่ฟังจึงมานอนผังดิน ลุงนั่งร่วมวงดื่มเหล้ากับหลานชาย

จ. อำนาจเจริญ บอกแล้วไม่ฟังจึงมานอนผังดิน ลุงนั่งร […]

You May Like

ข่าวภูธร