วันนี้วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

admin2

วันนี้วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายยอดธงไชย รอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนายจรัญ จุลพันธ์ นักวิชาการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 จังหวัดชัยนาท และนางปารีสา จีราพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมคณะ กรรมการการ คัดเลือก เกษตร บุคคล ทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตปี 2563 ด้านเกษตรกรชมรมยุวเกษตรกร ดีเด่นระดับเขตซึ่งโรงเรียนวัดบ้านดาบอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ชนะเลิศ ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการคัดเลือก ที่โรงเรียนบ้านดาบตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุขุมแก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

สจป.3 แพร่ สั่งเข้ม ให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1(แม่ปุง) ตรวจยึ

สจป.3 แพร่ สั่งเข้ม ให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที […]

You May Like

ข่าวภูธร