ฉก.ม.2 ดึงมวลชน โต้ตอบสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 สกัดหลบหนีเข้าเมืองที่ แม่สาย

admin2

ฉก.ม.2 ดึงมวลชน โต้ตอบสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 สกัดหลบหนีเข้าเมืองที่ แม่สาย

พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย รองเสนาธิการกองกำลังผาเมือง รักษาราชการแทน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, นายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, ผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3210, หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 และ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 302 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานค

ตอบโต้และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (โควิด-19) และการแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยได้ชี้แจงผลการปฏิบัติในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว การขอความร่วมมือในการร่วมกันสกัดกั้นฯ แนวทางการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชน และแนวทางการปฏิบัติกรณีการอนุญาตให้นักเรียนฝั่ง สหภาพเมียนมา เข้าเรียนในสถานศึกษาไทย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 750 ปี ที่ว่าการ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภาพ ข่าว  สมคิด  เชียงราย

Next Post

อธิบดี พก. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน

อธิบดี พก. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริ […]

You May Like

ข่าวภูธร