จ.อยุธยา อำเภอนครหลวงปล่อยพันธุ์กุ้งลงแม่น้ำป่าสัก 1.000.000 ตัว 

admin2

จ.อยุธยา อำเภอนครหลวงปล่อยพันธุ์กุ้งลงแม่น้ำป่าสัก 1.000.000 ตัว

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นาย สรณต ณ ศรีโต นายอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำกำลังเจ้าหน้าที่อำเภอนครหลวง พร้อมประมงอำเภอนครหลวง นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม นายกเทศบาลอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นประธานโครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ โดยปล่อยพันธุ์กุ้งลงสู่แม่น้ำป่าสักจำนวน 1.000.000 ตัว บริเวณท่าน้ำวัดใหม่ประชุมพลตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโครงการ รัฐบาลเพื่อประชาชนของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์จัดโครงการในครั้งนี้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นครหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมจัดกิจกรรมและมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิปิดปากผ้าอนามัยเจลล้างมือตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 โดยมีประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟูสัตว์น้ำตามธรรมชาติคืนสู่แม่น้ำป่าสัก อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้นประชาชนจึงแยกย้าย กลับบ้านเพื่อทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล […]

You May Like

ข่าวภูธร