admin2

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านโดยนายกสมาคม..พ.อ.พยอม บุญทร และ พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน กรรมการที่ปรึกษาร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ – สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จังหวัดน่าน – บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัดและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(ซี.พี.) -หนูนา (น้ำพริกเด็ด 7 สี) ได้มอบอาหาร-น้ำดื่ม-เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองด่านห้วยน้ำอุ่น(ประตูสู่น่าน)ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และโรงพยาบาลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นจุดต่อมา

บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

Next Post

อำเภอลืออำนาจ ปล่อยขบวนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ […]

You May Like

ข่าวภูธร