แม่เมืองแพร่พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า

admin2

แม่เมืองแพร่พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 18 มกราคม 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ทั้งสถานที่รับเสด็จ การจัดภูมิทัศน์ และเส้นทางการเสด็จ เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์

พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึก ในวันที่ 19 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะฯ
ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ปราจีนบุรี -‘บูรพาพยัคฆ์’ พล ร.2 รอ.ร่วม มทบ.12 ,โรงเรียนนายร้อย จปร.โชว์พลัง 7

Post Views: 7 ปราจีนบุรี -‘บูรพาพยัคฆ์’ พล ร.2 รอ. […]

ข่าวภูธร