ปังไม่หยุด แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาชีวะ

admin2

ปังไม่หยุด แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอลุ้นต่อระดับประเทศ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มอบหมายภารกิจให้ นางณิชาภัทร นางาม ในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาอาหารและโชนาการ ได้แก่ นายเทพประทานพร บุญทอง นักศึกษา ปวส.2 นายศิวดล แสนเจียม นักศึกษา ปวส.1 นางสาวปิยมาศ บุญแย้ม นักเรียน ปวช.3 เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (รอบการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน ในครั้งนี้ ทำให้ได้เข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ ที่โรงเรียนศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 กันยายน 2566 นี้

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ด้านการทำอาหารไทย (ประเภท อาหารสำรับไทย) ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารไทย ของนักเรียนอาชีวศึกษา และสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวะสู่ตลาดแรงงานระดับสากล ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท โดยเปิดโอกาสผู้เรียนอาชีวศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมืออาหารไทยตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ
จึงนับเป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถสร้างชื่อเสียงนำทักษะวิชาชีพจากการเรียนมาพัฒนาและประยุกต์สู่การพัฒนาองค์ความรู้ในแข่งขันและได้รับรางวัลอย่างน่าภาคภูมิใจและพัฒนาต่อไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับประเทศ

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรมการและหัวหน้ […]

You May Like

ข่าวภูธร