งานแถลงข่าวการจัดงาน ! LIMEC EXPO 2023

admin2

งานแถลงข่าวการจัดงาน ! LIMEC EXPO 2023 สร้างมูลค่าสินค้าสู่สากล วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 1 เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงาน LIMEC EXPO มหกรรมแสดงสินค้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าสู่ระดับสากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เป็นระบบ ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2566 รวม 5 วัน ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 8 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป้าหมาย 200 คูหา เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รายละเอียดประเด็นสำคัญของการแถลงข่าว ได้แก่นโยบายและแนวทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 1 และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ก้าวไกลสู่สากลของทั้ง 5 จังหวัด ภายในงาน ยังมีกิจกรรมสาธิตการประกอบชิ้นส่วนของการทำกล้วยไม้เสมือนจริง Sawai Flower จังหวัดตาก การทำยาหม่องสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนว่านสมุนไพรคำกา จังหวัดเพชรบูรณ์ การใช้ผ้าฝ้ายทอมือผลิตผ้าถุง ดวงนภาแฟชั่นผ้าไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ การสานกระเป๋าจากผักตบชวา อมรรัตน์ผักตบชวา จังหวัดพิษณุโลก การเพ้นที่เครื่องปั้นดินเผา การปั้นเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย โดยจังหวัดสุโขทัยมีผู้ประกอบการนำสินค้าไปแสดงและจำหน่ายในงาน LIMEC EXPO 2023 จำนวน 42 คูหาในการนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ดังกล่าวด้วย

ทีมข่าวภูธรออนไลน์
รายงาน

Next Post

ปังไม่หยุด แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาชีวะ

ปังไม่หยุด แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาชีวะอุบลฯ คว […]

ข่าวภูธร