งามคักหลาย อาชีวะอุบลฯ รำสืบสานนำฮอยเมือ

admin2

งามคักหลาย อาชีวะอุบลฯ รำสืบสานนำฮอยเมืองอุบลฯ ชุด กลองยาวเรืองแสง สื่อความงามวัดเรืองแสงสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนในเมืองดอกบัว วันที่ 1 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบหมายภารกิจให้ นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม นายอนรรฆ บุปผาวัลย์ นางบังอร พันธ์โสภา นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน นางพรธนนัท์ รักษาศีล และนางสาวชัชฎา สิทธิโสม นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 20 คน เข้าร่วมการแสดงภาคกลางคืน ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” โดยใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “กลองยาวเรืองแสง” การแสดงที่สื่อถึงความงดงามของวัดเรืองแสง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือที่หลายๆ คนเรียกว่า วัดเรืองแสง วัดนี้จะตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทอง ตั้งเด่นงดงามอยู่ด้านหลังของอุโบสถเป็นงานจิตรกรรมเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ ในเวลากลางคืน สวยงามมาก

การแสดงดังกล่าวเป็นชุดการแสดงลำดับที่ 18 จากทั้งหมด 22 ชุด ที่ใช้ชื่อว่า “ฮอยอุบลฯ” เป็นการแสดงที่รังสรรค์รวบรวมจากอัตลักษณ์ของความเป็นอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองจังหวัดอุบลราชธานี ที่จัดตั้งมาครบ 231 ปี และการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นระยะเวลา 122 ปี กำหนดการแสดงในค่ำคืนวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญ (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า) จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่เมืองอุบลราชธานี ราชธานีแห่งอีสานสืบไป

Next Post

ออนซอนเด่ขบวนรำ อาชีวะลำเพลินเชิญชมเทียน

ออนซอนเด่ขบวนรำ อาชีวะลำเพลินเชิญชมเทียนพรรษา ของอ […]

You May Like

ข่าวภูธร