อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าปลูกผักสวนครัว

admin2

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าปลูกผักสวนครัวหมู่บ้านยั่งยืน 22 มิถุนายน 2566 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทางอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโครงการปลูกต้นไม้คืนสู่ป่า 200,000 ต้น ในพื้นที่อำเภอฝาง ในวันนี้ได้ให้ นางสาว ภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง มาทำการแทนในการรณรงค์ปลูกผักกินเอง และปลูกต้นไม้คืนป่า พร้อมร่วมปลูกป่า และปลูกพืชสวนครัว โดยมีทางผู้นำฝ่ายปกครองกำนัน และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีดอนชัย จำนวนประมาณ 150 คน ที่มาร่วมรับนโยบาย ทางนางสาว ปริศนา กันธิวาท พัฒนาการอำเภอฝาง และหัวหน้าส่วนอำเภอ แจ้งว่าในส่วนราชการมีนโยบายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข จึงได้นำทั้งสองโครงการมาใช้กับพื้นที่ ในการที่ประชาชนบริโภคพืชผักเป็นอาหารโดยซื้อจากตลาดสด แต่ผักปนเปื้อนด้วยสารเคมี 80% ที่ทางเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารเคมีและยังไม่หมดฤทธิ์สารเคมีก็ได้เก็บมาขายให้เพื่อนบ้านบริโภคพร้อมยาพิษตายผ่อนส่ง จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนปลูกผักกินเอง จะได้ปลอดภัย และประหยัดเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ และโครงการคืนต้นไม้สู่ป่านั้นทางอำเภอฝางจะให้ทุกพื้นที่ทำการปลูกต้นไม้คืนป่าเพื่อจะได้มีผืนป่าเพิ่มมากขึ้นเป็นปอดของโลกและยังสร้างความยั่งยืนของแหล่งต้นน้ำลำธารหัวใจของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่ไหนมีน้ำประชาชนมีความสุข และมีหลวงพ่อบัณฑิต (พระครูวิจารณ์ศุภวัตร เจ้าอาวาสวัดป่าดอยธรรมประทีป บ้านแม่ใจ ตำบลเวียง อำเภอฝาง ได้มาร่วมมอบต้นไม้ปลูกเพิ่มในวันนี้ โดยใช้สถานที่วัดปลูกทั้งผักสวนครัวตัวอย่างและปลูกต้นไม้ ในโครงการ200,000 ต้น จะเริ่มปลูกไปเรื่อยๆๆ วันนี้ปลูกสวนป่าวัดป่าดอยธรรมประทีป จำนวน500 ต้น ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และขอแจ้งประชาชนอยากได้มาติดต่อขอที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้ในวันเวลาราชการ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PIkKcbq5sY8[/embedyt]

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

ศูนย์ข่าวมุกดาหารเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์ข่าวมุกดาหารเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเตรียมเป […]

You May Like

ข่าวภูธร