ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตร

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เยาวชนอาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี เตรียมไปต่อระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางนารีรัตน์ โชติบุตร หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำนางสาวยลดา สีงาม นักศึกษา ระดับ ปวส1. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบ ณ ในโอกาสที่นางสาวยลดา สีงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 WorldSkills Thailand National Competition 2023 สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในนามตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค 2566 ที่ผ่านมา โดยครูผู้ฝึกซ้อม ครูนารีรัตน์ โชติบุตร และครูณัฐณิชา ศรีดางาม ทั้งนี้นางสาวยลดา สีงาม จะเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนต่อไป ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนในการพัฒนาทักษะฝีมือด้านวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติจริง ทำได้ เข้าใจชีวิต สามารถนำวิชาความรู้ในสาขาวิชาชีพไปต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศและในเวทีระดับนานาชาติต่อไปอย่างภาคภูมิ

Next Post

กาญจนบุรี – รวบแล้วลูกจ้างอุทยานหื่นทำอนาจาร

กาญจนบุรี – รวบแล้วลูกจ้างอุทยานหื่นทำอนาจาร แหม่ม […]

You May Like

ข่าวภูธร