มุกดาหาร เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัด

admin2

มุกดาหาร เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร เมื่ัอวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา.09.30.น นายบุญนาม อินทปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่โรงเรียนบ้านนาสะโนหมู่ที่ 3 ตำบลนาสมิง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และภายในโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ จับผิดภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผิด ภัยยาเสพติดให้กับบุตรหลานและเยาวชนรุ่นต่อไปให้รู้ซึ้งถึงความ ร้ายแรงของยาเสพติด ทำลายชาติทำลายศาสนา เมื่อถึงเวลา 10.00 น นายกอบต. นาสะเม็ง ได้เดินร่วมทำกิจกรรมกับ พวกเด็กๆ เพื่อสร้างความรักความเข้าใจความผูกพันให้กับเยาว์ ชนรุ่นต่อไป
ภาพโดย สุดารันต์ คนไว
เหยี่ยวข่าวยอดพญายม รายงาน

Next Post

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิ้งยาบ้า1เป้หนีตัวรอด

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิ้งยาบ้า1เป้หนีตัวรอ […]

You May Like

ข่าวภูธร